Wellbeing1

Eén op drie start-up founders heeft elke dag stress

Ruim één op drie start-up founders (39%) heeft bijna elke dag stress, en bij één op vier (26%) domineert stress hun leven minstens enkele keren per week. Dat is bijna dubbel zo hoog als vorig jaar, zo blijkt uit de jaarlijkse Start-up Well-being Barometer van accelerator Start it @KBC en partner Mensura, Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk. Het goede nieuws is dat de ondernemers, net als vorig jaar, wel tevreden zijn met hun job.