Auto 2

Hoe overheid én burger beter worden van digitale technologie op maat

Antwerpen, 27 juli 2021 - Nu de digitalisering door de coronacrisis het voorbije jaar plots enkele versnellingen hoger schakelde, groeit het besef dat zogenaamde GovTech een belangrijke bijdrage kan leveren om de kloof tussen de overheid en de burger te verkleinen. Op initiatief van digitaal transformatiebedrijf Flow Pilots bogen een aantal experten zich over de belangrijkste kansen en uitdagingen op dat vlak. “De inzet van technologie kan de democratie versterken. Op voorwaarde dat we eerst de juiste vragen stellen en vervolgens de verzamelde data beter analyseren en vertalen in digitale platformen die leiden tot een optimalisering van het beleid.”