Bizzcontrol

Bizzcontrol zet boekhoudcijfers om in duidelijke rapporten

Accountants lunnen hun klanten op een eenvoudige wijze meer inzicht geven in hun cijfers via het platform van Bizzcontrol en hen zo beter adviseren. De dienstverlener speelt daarmee in op een trend in de boekhoudwereld waarbij accountants evolueren van cijferverwerkers naar ‘CFO van de KMO’.